İlk dəfə macar heykəltaraşı Erno Rubik tərəfindən yaradımışdır. Bu oyunda – 43 252 003 274 489 856 000 kombinasiya və bir yeganə həll var. Dünyada 300 milyondan artıq Rubik kubik satılmışdır.