1. Yaşca kiçik olanı təqdim edirlər, yaxud vacib olsa kiçik yaşlı olan özü-özünü böyüklərə təqdim edir.

2.  Yaşından və vəziyyətindən asılı olmayaraq qadın özünü kişiyə ilk təqdim etməməlidir. Yalnız bir istisna olar ki, qadın tələbə, kişi isə professordur.

3. Əgər kimləsə tanış olursunuzsa çalışın həmin adamın üzünə baxın və gülümsəyin.

4. Əlini ilk olaraq təqdim olunan şəxs uzatmalıdır, yəni, qadın kişiyə, böyük uşağa.

5. Kişilər təqdim edilərkən ayağa qalxmalıdır. Qadın yalnız o halda ayağa qalxır ki tanışlıq ya yaşca cox böyük qadın ya da çox hörmətli bir kişi ilə olsun.

6. Mərasimdə insanları bir-biri ilə ev sahibi yaxud mərasim sahibi tanış edir.

7. Əgər tanışlıq zamanı sizi təqdim edəcək heç kəs yoxdursa özünüz əlinizi uzadıb qısaca adınızı deyirsiniz.

8. Həyat yoladışınızı uşaqlarınızı “yoldaşım”, “qızım”, “oğlum” deyə təqdim edirsiniz. Amma valideynlərinizlə dostlarınız tanış edərkən isə ilk olaraq dostunuzu təqdim etməlisiniz.

9. Kimisə təqdim edərkən “dostumdur” deyə təqdim etməyin bu qarşınızdakının xətrinə dəyə bilər. Sadəcə adını demək kifayətdir.