1. Maksim Qorkiy bir dəqiqədə dörd min söz oxumağı bacarırdı

2. Stalin gün ərzində 400 səhifə oxuyurdu, o, bunu özünün minimal göstəricisi hesab edirdi.

3. Tom Edison bir dəfəyə 203 sətir oxuya bilir, az qala bütün mətni səhifələrlə yadda saxlayırdı, çünki o diqqətini maksimal dərəcədə cəmləmək qabiliyyətinə malik idi. 

4. Sürətli oxuyanda göz yorğunluğu daha az olur, nəinki asta-asta oxuyarkən.

5. İnsanların 95%-i çox ləng oxuyur, bir dəqiqədə 180-220 söz (1 səhifəni 1,5 -2 dəqiqəyə).

6. Ənənəvi oxu zamanı anlama səviyyəsi 60% təşkil etdiyi halda, sürətli oxu zamanı bu göstərici 80% olur.

7. Bir saat ərzində mütaliə edən şəxsin nəzərləri 57 dəqiqə ərzində mətndə cəmlənmiş olur, yəni onu gözləri bu zaman nisbi sakitlik vəziyyətində olur. 

8. Balzak 200 səhifəlik romanı yarım saata oxuya bilirmiş.

9. Mütaliə zamanı insanın gözləri hərflərə baxarkən fərqli təsvirlər ötürsə də, beyin onlar vahid təsvirdə birləşdirməyi bacarır.

10. E. Qaon adlı bir şəxs oxuduğu 2500 kitabı hər sözünə qədər əzbər yadında saxlamışdı.

11. N. A. Rubakin 250 min kitab oxumuşdur.

12. Orta səviyyəli oxu səriştəsinə malik insanın gözləri bir kitab sətirində 12-16, sürətli oxucunun gözləri isə 2-4 fasilə (dayanma) edir. 

13. Məktəblilərdə bir kitab sətirində 20 reqressiv hərəkət, tələbələrdə isə 15 reqressiv hərəkət müşahidə olunur. 

14. Napoleon bir dəqiqəyə 2 min söz sürəti ilə kitab oxuyurmuş.