Nobel mükafatçısı Roger Sperry beynin sağ və sol hissəsinin fəaliyyətini ayırmışdır və bir hissənin daha dominant olduğunu qeyd etmişdir. Hansı tərəfini daha çox istifadə edirsən? Bunu öyrənmək üçün aşağıdakı şəklə diqqət edin!

Bu şəkildə nə görürsən?


Əgər pələng başı görürsənsə…

Deməli, sol beynini daha çox istifadə edirsən. Sən araşdırmacı birisən.

Planlı işləməyi sevirsən. Özünün hazırladığı tağşırıqları çox böyük məsuliyyətlə yerinə yetirirsən.

Məntiqlisən. Riyaziyyat və başqa dəqiq elmlərdə çox güclüsən.

Realistsən. Sənin dünyanda nağıllara yer yoxdur. Gördüklərinə inanırsan və məqsədlərini də dəqiq olaraq yerinə yetirirsən.


Əgər meymun görürsənsə…

Deməli sağ tərəf daha aktivdir. 

İmpulsivsən. Birdən birə qərarlar ala bilərsən və o zaman ağlına nə gəldisə edirsən.

Kreativsən. Musiqi, rəsm və bu kimi başqa sahələrdə çox yaxşısan və ən sevdiyin şey yeni ixtiralar etməkdir.

Xəyalpərəstsən. Arzuların məqsədlərindən daha çoxdur. Arzularını həyata keçirməkdə qətiyyətlisən və çox vaxt istədiyinə nail ola bilirsən.