Vitiliqo’da həzm sistemi pozularaq, dəridə olan dost melanin, yəni dəriyə rəng verən hüceyrələrin vəzifəsini məhdudlaşdırması ilə başlayan bir müddətdir. Problemli olan bölgələrdə dəriyə rəngini verən melanin piqmentinin məhdudlaşdırılması səbəbiylə tüklərdə də ağlıq görülür. Ağ rəngə çevrilən bölgələr müxtəlif böyüklüklərdə ola bilir. Bəzi vaxtlar görünməyəcək qədər kiçik olan bu bölgələr, bəzən çox daha böyük ölçülərə çata bilər və hətta dərinin böyük bir hissəsini təsiri altına ala bilər. Sıxlıqla bədənin üz, dodaq, boyun, sinə, diz, dirsək və əl-qol bölgələrində görülür. Problemli olan bölgələr günəş nəticəsində yaranan ultrabənövşəyi şüalara qarşı digər bölgələrdən daha həssas olurlar. Xəstəlik olanda günəş yanıqlarından və ya alına biləcək hər hansı bir zərbələrdən sonra yeni vitiliqo bölgələri meydana gələ bilər. Vitiliqo xəstəliyi bir çox xəstəliklə (tiroid, qansızlıq və s.) birlikdə eyni anda görülə bilər. Günəş vitiliqoya səbəb olmaz, yalnız diqqətə çarpan hala gəlməsini təmin edir.