Kimin nədən xoşbəxt olduğu olduqca qarışıq bir mövzudur. Hal-hazırda demək olar ki, bir çox insandan “Çox bədbəxtəm” etirafını səsli-səssiz müşahidə edə bilirik. Xoşbəxtlik axtarışının da ətrafımızdakı hər kəsdə güclü bir şəkildə ortaya çıxdığının da fərqindəyik. Doğrudur, bəzən müvəqqəti şeylərdən xoşbəxtlik duyuruq və o şeylər keçib getdiyi zaman təkrar köhnə halımıza geri dönüş edirik. Gah xoşbəxt, gah bədbəxt çalxalanaraq keçən həyatımızda bəzi təməl düşüncələrimizi və vərdişlərimizi dəyişdirə bilsək, bəlkə xoşbəxtliyi az da olsa şüurumuzda sabitləmiş olarıq.

1. Hər zaman haqlı olma ehtiyacından imtina edin.


2. İnsanları tənqid etməyin. Bunun yerinə özünüzü inkişaf etdirməklə məşğul olun.


3. İnsanları idarə etmə ehtiyacından imtina edin. Etməniz lazım olanı edin və gerisinə qarışmayın.


4. Şikayət etməkdən imtina edin.


5. Başqalarına təsir göstərməkdən imtina edin. Bu çox yorucu və gərəksiz bir hərəkətdir.


6. Dəyişməyə qarşı müqavimət göstərməkdən imtina edin.


7. Qorxularınıza təslim olmaqdan imtina edin.


8. Adətən müvəffəqiyyətsizliklərin səbəbi bəhanələrdir. Bahanələrinizdən imtina edin.


9. Keçmiş səhvlərinizi unudun.


10. Həyatınızı başqalarının fikirlərinə görə yaşamaqdan imtina edin.